USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE DLA FIRM

USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE DLA FIRM

Przedmiot oferty.
Oferta 1.
KPIR od 300zł netto za m-c.
Oferta 2.
Księgi handlowe firm, fundacji i stowarzyszeń od 450zł netto za m-c.

Deklaracja wsparcia.
5% wartości od każdej transakcji (faktury netto).

Zapraszamy do współpracy.
Kontakt:
Piotr Stankiewicz, Spektrum Polska Piotr Stankiewicz
ul. Promienista 142, 60-142 Poznań
kom. 535 035 053; tel. 61 8610 229  www.

 

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE

Przedmiot oferty.
Projektowanie architektoniczne bez ograniczeń:
– koncepcje zagospodarowania terenu,
– koncepcje architektoniczne,
– projekty budowlane i wykonawcze pełnobranżowe,
– projekty wnętrz,
– projekty terenów zewnętrznych, małej architektury i zielenii,
– nadzory autorskie, doradztwo i konsultacje w zakresie architektury.

Warunki oferty.
Ceny oraz terminy realizacji oferowanych usług projektowych ustalane są każdorazowo indywidualnie na podstawie uzgodnionego z zamawiającym zakresu przedmiotu oferty.

Deklaracja wsparcia.
10% kwoty od każdej transakcji.

Zapraszamy do współpracy.
Kontakt:
Zbigniew Litewka Architekt
Bnin, ul.jeziorna 9, 62-035 Kórnik
tel. 506 479 412, email: zz.l@wp.pl